Romanův (ob) deník

Osobní poznámky pro potřeby autora, k nahlédnutí jeho nejbližším a pár přátelům

27. 08. 2005

dožynki w oldrzychowicach

Latoœ dožynki Oldrzychowicki PZKO miało možliwoœć zrobić ni u PZKO jak zwykle, ale na pieknie obnowiunym fojstwiu. Fojstwi w Oldrzychowicach pochodzi kajsik z roku 16 stulecia. Dóm a stodoły fojstwia były dziynki starosliwosci bywałego JZD w dezolatnim stawu. Przed pore rokami to kupił pan Stebel, kiery pochodzi z Oldrzychowic a pore roków juž žyje v Bratislawie. Zarobił tam jakisik piynióndze i ty teraz fest wcisko do tych budów. Niesamowicie fajnie to tam wyspawił. Latoš tam žynił syna a teraz pozwoł całóm dziedine na dožynki.

Každymu se na dožynkach strasznie podobało. Nad ranym musieli juž ludzi wyganiać, bo se žodnymu niechciało do chałupy.
My z mojóm tam tež byli a jak my dali Aničke spać, tak my se tam jeszcze wrócili a tańcowali až do pół nocy.
wiyniec dlo gazdy a gazdzinej

Podziwejcie sie na pore fotek:

Linki:
fotki

napsal: roman [věčný odkaz][kategorie: osobní]


Starší: povodeň